Experis Ciber har vunnet en ny avtale for vedlikehold av IKT-systemer for Landbruksdirektoratet. Avtaleperioden er på 3 år med opsjon for ytterligere 3 år, og har en antatt årlig verdi på 15 millioner kroner.

Landbruksdirektoratet forvalter en rekke økonomiske og juridiske virkemidler innen norsk landbruk, og avtalen skal sikre at direktoratet har et helhetlig forvaltningsregime av system- og verktøyporteføljen på en stabil plattform med høy grad av tilgjengelighet for brukerne.

Landbruksdirektoratet har høy utviklingstakt på IT-siden, og har ambisjoner om å utnytte moderne teknologi i størst mulig grad for å lage mer effektive og bedre tjenester. Experis Ciber er stolte av å bidra på denne reisen mot en stadig mer effektiv og digital landbruksforvaltning, sier Espen Vogt-Østlie, administrerende direktør i Experis Ciber AS.

Espen Vogt-Østlie, administrerende direktør i Experis Ciber AS og Bjørn Georg Hagen, direktør avdeling digitalisering og organisasjon i Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratets digitale løsninger brukes av foretak innen jordbruk, reindrift, skogbruk og landbruksbasert næringsliv, privatpersoner og av saksbehandlere hos fylkesmannen, kommunene og i direktoratet. Det er cirka førti tusen landbruksforetak og cirka tusen saksbehandlere som bruker direktoratets digitale løsninger.

Experis Ciber har fra før en rammeavtale om utvikling av nye løsninger for Landbruksdirektoratet og har allerede utviklet flere av Landbruksdirektoratet løsninger som Agros, Skade og Produksjonstilskudd.

- Vi er veldig fornøyd med at vi nå også kan bistå Landbruksdirektoratet med vedlikehold og forvaltning av løsningene, et område hvor vi også leverer tjenester til flere andre store kunder, sier Espen Vogt-Østli.