Over 250 kommuner deltar i det nasjonale programmet med over 40 lokale prosjekter. Prosjektene drives av lokale prosjektledere, og ett prosjekt består av flere kommuner som samarbeider om å implementere velferdsteknologi.

Du kan lese hele artikkelen i tidsskrifte Prosjektledlese her.