Kurset tar sikte på å gi en generell innføring i risikostyring og teknikker knyttet til dette.

Det vektlegges å tydeliggjøre risikostyring som et viktig forbedringsverktøy i virksomheten, og hvordan dette kan integreres inn i ledelsessystemer for kvalitet og miljø. Kurset gir breddeoversikt over metoder, standarder, og verktøy som kan benyttes i hverdagen.

Det kreves ingen forkunnskaper til kurset.

Foruten teoretisk gjennomgang, er det avsatt tid til praktiske øvelser og gruppeoppgaver.

med.