De store digitaliseringsprogrammene har skapt utfordringer for tradisjonell linjeledelse i offentlig sektor. Hvilken kompetanse må til for å lykkes med satsingen?  Digitalisering er ikke bare nye systemer, men helt nye måter å jobbe og tenke på, hvor alle må omstille seg. Dette berører ledere såvel som medarbeidere, for ikke å snakke om premissgiverne, nemlig politikerne. Det berører stat såvel som kommuner, og deg og meg som skal leve med resultatene av det som besluttes. I dette Temamøtet får vi høre om  intiativene som er satt i gang for å mestre utfordringene.