Ansvarlig utgiver; JES Consult Gruppen, Fossilveien 40, 3034 Drammen

Jan Eirik Schiøtz; e-post: jschiotz@getmail.no mob: 997 98 302

Fagredaktør tidsskriftet Prosjekledlese: Tom Haugstad e-post; tomhaugstad@vikenfiber.no mob; 913 75 885

Annonsesalg; John Larssen; e-post: John@media-team.no mob: 934 99 304