De vanskelige i enhver prosjektplan er at det som regel er flere involverte parter som kan ha sine egne målsettinger. Dette bidrar til å definere forskjellige nivået av kompleksitet og styringen av strukturen. Det er således opp til prosjektlederen som er ansvarlig for å utvikle planen som danner grunnlaget for å klare kundens forventninger, samtidig kunne identifiserer behovene til gruppemedlemmene, slik at leveranser effektivt kan håndteres og møtes.

Dette White Paper behandler disse temaene.