Deltakerne får kjennskap til sentrale begreper knyttet til kvalitetsledelse og risikostyring i prosjekter. Videre skal deltakerne erverve seg ferdigheter slik at de sentrale temaene innen kvalitet og risiko kan tas i bruk og forbedres i egne prosjekter og virksomhet.

Kvalitet og kvalitetsstyring har vært på agendaen «til alle tider», og de fleste organisasjoner jobber med kontinuerlig forbedring og fokus på kvalitet.
Kvalitetsstyring og ledelse er veletablert og videreutviklet for løpende produksjonsarbeid. Imidlertid er temaene enda viktigere i prosjekter, sammenlignet med løpende produksjon. Definisjonsmessig er hvert prosjekt unikt, med en unik oppgave som skal løses. Da må man sørge for å gjøre de riktige aktiviteter rett første gang og i riktig rekkefølge.