Og de må forstå hvordan de skal lede og måle mangfold på en måte som øker verdiskapningen. Organisasjons som skal skapes for å kunne møte fremtidens krav, må også sikre at prosjektledere har relevant kompetanse og kunnskap til å lede mangfold. I en slik prosess vil det kreve modig, nyskapende, nytenkende- og fleksibel lederskap.

Les hele artikkelen her.