Foreningen har både bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.

NFPs formål er:

  • NFPs hovedoppgave er å styrke faget prosjektledelse og synliggjøre fagets betydning og verdi i samfunnet.
  • NFP skal fremme en utvikling av faget på tvers av skillelinjer i samfunnet (bransjer, sektorer, miljøer, geografi etc.) og bidra til et samlet fagmiljø.
  • NFP skal være kjent og synlig på alle arenaer og for alle (virksomheter og personer) der prosjektfaget er viktig
  • NFP skal ha inngående kjennskap til anvendt prosjektledelse og utviklingen i faget, både i Norge og internasjonalt. Medlemmene skal holdes løpende orientert om dette.
  • NFP skal påvirke myndigheter, utdanningsinstitusjoner, næringslivet, internasjonale fora og andre organisasjoner til fremme av faget

Registartion og Education Programme er en prosess for å vurdere i hvor stor grad et opplæringstilbud dekker kravene til metodekunnskap i IPMA-sertifiseringen. Hensikten med å etablere et slikt tilbud, er:

  • Å gi et tilbud til NFP’s medlemmer som gjør det lettere for prosjektledere å orientere seg i alle opplæringstilbud på det norske markedet.
  • Å gi opplæringstilbyderne en mulighet til å tilpasse prosjektleder opplæringen til de internasjonale kravene som IPMA stiller.

Leverandører som verifiserer og registrerer sitt tilbud i NFP systemet, får benytte egen logo som viser dette.

Ønsker du som kurstilbyder å vise en verifisert kryssreferanse mot IPMA’s krav, kan dette gjøres ved å ta kontakt til post@prosjektledelse.org

NFPs ansvar

Registreringen baserer seg på at leverandøren gjør en egenvurdering av innhold i sitt opplæringstilbud. NFP verifiserer leverandørens egenvurdering om gitte opplysninger er tilstrekkelig dokumentert. Det avholdes også intervju med opplæringstilbyderne.
NFP vurderer ikke, og har ikke noe ansvar for, kvaliteten i og utbyttet av undervisningen. Dersom en deltaker mener programmet/kurset ikke har det innhold som fremgår av NFP’s registreringssystem, kan deltakeren melde dette til NFP via e-mail post@prosjektledelse.org eller kontakte NFP på www.prosjektledelse.org.