Det er nå utviklet et 3-dagers kurs som er basert på IPMAs krav, hvor tradisjonell metodebruk og forståelse av rammebetingelser ses i lys av egen ledelsesatferd, og hvordan denne kan benyttes til å skape resultater gjennom andre.

Innhold og læringsutbytte:

  • Kurset tar utgangspunkt i prosjektledelse, men omhandler også program- og porteføljeledelse.
  • Kurset gir deg en gjennomgang av grunnlaget for IPMA-sertifisering, både innen ledelsesatferd, rammebetingelser og prosjektstyringsmetodikk, samt en målestokk for egen kompetanse (kunnskap, ferdigheter og evner) innen de ulike områdene.
  • Det veksles mellom teori, rollespill og diskusjon/vurdering av egne erfaringer. Det benyttes erfarne forelesere.


Dag 1: Lederskap 
Dag 2: Rammer for prosjektgjennomføring
Dag 3: Om styring av prosjekter