Av andre innlegg kan bl.a. nevnes referat fra Young Crew sitt møte hos Røde Kors og temamøte der store porteføljer innen Norad er tema.

Vi har også en kommentar til en tidligere artikkel av Marc Widmann der Tom Gilb har noen synspunkter.

Last ned magasinet her: https://joom.ag/nGpC