CoP innen digitalisering er et tiltak Prosjekt Norge har iverksatt for å kunne belyse de praktiske konsekvensene knyttet til interaksjonen mellom mennesket og teknologien, samt de organisatoriske og forretningsmessige implikasjonene dette har. Rent praktisk baserer en slik CoP seg på at ledende representanter for organisasjoner samles 4 ganger i året under fasilitering fra Prosjekt Norge (i dette tilfelle Ole Jonny Klakegg). Det er i tillegg til CoP for Digital samhandling også etablert tre andre: CoP Prosjektstyring, CoP Tidligfase planlegging og CoP Lean Byggeprosess.

Les hele artikkelen her.