Selskapet hjelper virksomheter med å skape fleksible tjenesteplattformer som gjør det enklere å gjennomføre digital endring.  Nå varsles en større satsning i Bergen og Stavanger, der arbeidsstyrken skal femdobles innen de neste to årene.

- Vi ser store muligheter i å hjelpe virksomheter i Stavanger og Bergen å lykkes med rask digital utvikling. Det er særlig behov for strategisk teknologirådgivning på forretningsnivå, bistand til å smelte sammen virksomhetens kjernesystemer, og hjelp til å utvikle digitale tjenesteplattformer, sier administrerende direktør i Communicate, Thor-Erik Skrøder.

Regionsdirektør Kjetil Abrahamsen skal lede satsningen i Stavanger og Bergen. Han har jobbet i IT-bransjen siden 1993, og store deler av karrieren i Evry. Der hadde han flere ulike roller, deriblant nasjonalt ansvarlig for samhandlingsløsninger. Abrahamsen har vært ansatt i Communicate siden 2016 som forretningsutvikler og strategisk rådgiver.

- Jeg er svært glad for tillitten. Det er mye spennende som skjer i vest. Vi kjører flere store prosjekt med aktører som ønsker å hente ut innsikt fra IT-systemene og gjøre den tilgjengelig. En digital tjenesteplattform der innsikt presenteres til rett person i riktig øyeblikk gjør det enklere å gjennomføre raske endringer og drive kontinuerlig forbedring, sier Abrahamsen.

En viktig del av ansvaret er å tiltrekke seg nye ansatte, og Communicate ser særlig etter eksperter som har erfaring med Microsoft sine løsninger for nettskyen.

- Vi ønsker de som trives i skjæringspunktet mellom strategi og teknologi. Vi lover en spennende arbeidsplass der man får jobbe med de mest spennende digitaliseringsprosjektene. Vi skal sammen med kundene skape nye tjenester, effektivisere arbeidsprosesser og gi større evne til å utforske nye forretningsmodeller. Det er særlig interessant med aktører som bygger plattformer, og som forstår hvorfor man bør skape tjenester basert på deling av data, sier Abrahamsen.

Han fremhever olje- og gass, energibransjen, aktører i helsenæringen, logistikkbedrifter, forsyningsindustrien, akvakultur, og bygg og anlegg som særlig interessante bransjer.

- Vi skal bygge et eget integrasjonsmiljø i vest, og ønsker oss både kolleger og samarbeidspartnere. Det er gøy at mange av dagens kunder har oppfordret oss til å satse hardere på Rogaland og Vestlandet. Anbefalinger fra fornøyde kunder bidrar forhåpentligvis til at vi skaffer oss flere spennende prosjekter, sier Abrahamsen.

Skrøder er trygg på at de har utnevnt riktig person til å lede satsningen:

- Kjetil er flink til å sette seg inn i kundenes behov og forstå hvordan teknologi skaper nye forretningsmuligheter. Vi er ambisiøse, og det oppleves trygt at satsningen ledes av en så flink og erfaren kollega.